Počítačový program pre výrobcov schodov

NÁVRH
Navrhovanie schodov nebolo nikdy jednoduchšie. Navrhnite novú konštrukciu schodišťa s Vašim vlastným, individuálnym prednastavením. Pre rýchle dosiahnutie výsledkov Vám stačí len niekoľko základných údajov.

KONŠTRUKCIA
Schodišťové softwarové programy firmy Compass Software GmbH ponúkajú spracovanie veľkého množstva konštrukčných detailov. Je to dôležitý aspekt pre použitie softvéru vo výrobe, kde sa návrh mení na výrobok.

VÝROBA
Schodišťové softvérové programy ND poskytujú výstupy pre výrobu vo forme okótovaných výkresov, súpisiek dielcov, šablón v mierke 1:1 ako aj vytvorenie CNC-programu, ktoré už rozsiahlejšie a detailnejšie nemôže ani byť .

Spracovanie orientované na objednávku
Delenie objednávok podľa stavebných projektov, podľa projektov schodísk a jednotlivých schodov je významnou výhodou Schodišťových softwarových programov.
Prehľadná štruktúra umožňuje rýchly a jednoduchý prístup k všetkým relevantným informáciám.

Integrácia databázy
Databáza pre Client-server, ktorá je schopná sa prispôsobiť požiadavkám siete, ponúka nové možnosti pre pracovné skupiny. Objektovo orientovaná databáza sa opiera o najmodenrejšiu 32-bitovú techniku.

Editor formulárov
Pre navrhovanie a prispôsobovanie jednotlivých legiend výkresov je k dispozícii komfortný editor úpravy formulárov. Do formulára sa môžu vkladať rôzne polia (napr. plán pôdorysu, pohľad v 3-D, výkresy dielcov, kusovníky a premenné). Pri vytváraní tlačeného formulára sú do jednotlivých polí automaticky zapísané údaje o dátach aktuálnej konštrukcie schodov. Formuláre sa môžu doplniť umiestnením obrazovej grafiky (firemného loga) a iných grafických prvkov.

Interaktívne kótovanie
Automaticky okótované rozmery sa môžu na výkresoch meniť a dopĺňať. K dispozícii je dĺžka, odstup, súradnicový bod, rádius uhol a zadanie textu. Rôzne funkcie uchopenia uľahčujú presnú identifikáciu grafických prvkov.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok          08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

KONTAKT

Košovská cesta 28
971 01 Prievidza
   
Predajňa:  +421 (0) 910 840 112
  +421 (0) 905 650 112
Píšte na e-mailovú adresu: 
profil@profilpd.sk

Zobraziť PROFIL Prievidza, s.r.o. na väčšej mape