VŠEOBECNÉ DODACIE PODMIENKY VNÚTORNÝCH DVERÍ A ZÁRUBNÍ

BALENIE
Vnútorné dvere, zárubne a prípadne ďalšie stavebno-stolárske výrobky sú jednotlivo balené tak, že obal zabezpečuje výrobok pred poškodením ( vlnitá lepenka, kartónová krabica alebo iný vhodný obalový materiál).
Každý výrobok je na svojom obale označený príslušnými údajmi, ktoré umožňujú jeho identifikáciu.

SKLADOVANIE
Dvere skladovať iba vo zvislej polohe na suchom rovnom podklade a zabezpečiť tak, aby nemohlo dôjsť k ich deformácií skrížením, prípadne pádom.
Zárubne skladovať vo vodorovnej polohe na suchom rovnom podklade, uložené max. v 4 radách nad sebou.
Prostredie k uskladneniu musí spĺňať podmienky krytého skladu s relatívnou vlhkosťou vzduchu do 65 % a teplotou v rozsahu od + 10°C do + 40°C.

PREPRAVA, EXPEDÍCIA
Dodávka materiálu je splnená naložením na krytý dopravný prostriedok kupujúceho v sídle predávajúceho. Dvere sa prepravujú vždy vo zvislej polohe, uložené závesnou (pántovou) hranou na suchom rovnom podklade a zaistené proti pádu. Ukladanie dverí vo viacerých vrstvách nad sebou nie je prípustné. Zárubne sa prepravujú vo vodorovnej polohe, uložené na suchom rovnom podklade. Zárubne je možné ukladať na seba, max. však v 4 radách nad sebou.

PODMIENKY PRE MONTÁŽ
Vnútorné dvere a zárubne je neprípustné osádzať do priestorov s nevyzretými mokrými stavebnými procesmi.
Prostredie inštalácie a užívanie výrobkov musí spĺňať podmienky relatívnej vlhkosti vzduchu do 65 % a teploty min. +10°C. Vlhkosť stavebného ostenia max. 10 %.
Rozmerovú úpravu dverí a zárubní je potrebné uskutočňovať len vysokootáčkovým hoblíkom (18 000 ot./min.).

ÚDRŽBA
Pre bežnú údržbu a čistenie dverí a zárubní používať univerzálne neutrálne čistiace prostriedky, bežne určené k údržbe lakovaných a nábytkárskych výrobkov.
Nepoužívať agresívne čistiace prostriedky, ako napr.: organické rozpúšťadlá, čistiace piesky, abrazívne pasty a silné alkalické čistiace prostriedky.
Aplikácia mokrých procesov pri údržbe dverí a zárubní je neprípustná.

PREVEDENIE
Výrobky z dreva a dyhy nemusia vykazovať rovnakú štruktúru a ich rôznorodosť, predovšetkým vo farbe dreva a dyhy, nie je akostnou vadou.

OTVÁRACIE HODINY

Pondelok          08:00 - 16:00
Utorok 08:00 - 16:00
Streda 08:00 - 16:00
Štvrtok 08:00 - 16:00
Piatok 08:00 - 16:00
Sobota
Zatvorené
Nedeľa Zatvorené

KONTAKT

Košovská cesta 28
971 01 Prievidza
   
Predajňa:  +421 (0) 910 840 112
  +421 (0) 905 650 112
Píšte na e-mailovú adresu: 
profil@profilpd.sk

Zobraziť PROFIL Prievidza, s.r.o. na väčšej mape