OSB 3 dosky

OSB 3 dosky a ich použitie

Čo je OSB doska

OSB 3 dosky tvoria trojvrstvové, plošne lisované dosky z orientovane vrstvených štiepok. Ich špecifická geometria štiepok a vysoký stupeň orientácie zaručujú najlepšie technické vlastnosti ako je tvarová stálosť a vysoká statická zaťažiteľnosť.

Na čo sa používajú

OSB dosky nachádzajú využitie v mnohých oblastiach stavebníctva a remesiel. V drevostavbách slúžia ako nosné a vystužujúce opláštenie pre drevené rámové konštrukcie, poskytujúce pevnú oporu a stabilitu. V interiéroch často slúžia na renováciu podláh, výstavbu konštrukcií a regálov, a dokonca aj na dekoratívne účely, pretože ich povrch je možné rôznymi spôsobmi upravovať. Okrem toho sú ideálnym materiálom pre betonárske debnenie a nachádzajú sa aj vo vlhkých prostrediach, kde preukazujú svoju odolnosť voči vlhkosti.

Ekologické aspekty
OSB 3 dosky predstavujú ekologický materiál, ktorý minimalizuje vplyv na životné prostredie v porovnaní s niektorými inými stavebnými materiálmi. Ich výroba je šetrná k životnému prostrediu, pričom zohľadňujú potrebu zdravia a pohodlia ľudí, ktorí s nimi prichádzajú do kontaktu.
Ostrá hrana
Štandardné rozmery:
  • 1250 x 2500 mm, ostrá hrana, hrúbka: 10, 12, 15, 18, 22 mm

Kontaktný formulár

Email
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.
Návrat hore